Mannegården är ett skyddat boende och HVB-hem med spetskompetens inom hedersproblematik, samt våld i nära relationer.

Vi tar emot flickor/kvinnor samt kvinnor med barn som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd.

I vår HVB verksamhet samt i våra familjehem tar vi emot flickor från 14 år, i Änglavakt samt i Villan tar vi emot kvinnor från 18 år.

Vi arbetar med: Kriser – Bearbetning – Rehabilitering – Integration.